Actueel

Fonds isolatie voor woningeigenaren 1 november open

De provincie Friesland opent op 1 november een fonds waaruit woningeigenaren subsidie kunnen krijgen om te bezuinigen op energieverbruik. Er zit € 11,2 miljoen in het fonds, dat er is gekomen op initiatief van de VVD-fractie in de staten. Gedeputeerde staten verwachten dat het potje andere geldstromen lostrekt en zo een totale investering op gang brengt van € 50 miljoen.

Het geld is bedoeld voor gevel-, dak- en vloerisolatie, spouwmuurisolatie, glas-en-kozijn en zonneboilers. Al naar gelang het aantal maatregelen dat eigenaren treffen, krijgen zij een bijdrage: € 350 voor één maatregel, € 800 voor twee, € 1500 voor drie en € 2400 voor vier maatregelen.

Lees meer: Fonds isolatie voor woningeigenaren 1 november open

Duurzaamheidslening voor energiebesparing particuliere woningen

Heeft u plannen om uw eigen woning energiezuiniger te maken? Dat kan nu met de duurzaamheidslening van de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen. Vanaf 1 juni tot en met 31 december 2013 kunnen huiseigenaren de duurzaamheidslening aanvragen. In Fryslân is 833.000 euro beschikbaar voor duurzaamheidsleningen. De verdeling vindt plaats op de volgorde van binnenkomst.

Als aanvrager van een lening moet u eigenaar en bewoner zijn van een woning of appartement in Noord-Nederland. Ook verenigingen van eigenaren kunnen een lening aanvragen. Voorwaarde is dat uw woningen vóór 1995 is gebouwd en opgeleverd. U komt in aanmerking voor een duurzaamheidslening wanneer u met energiebesparende maatregelen de Energie Index van uw woning met minimaal 0.75 kunt verbeteren. De Energie Index geeft de energieprestatie van een woning aan. Hoe lager de Energie Index, hoe energiezuiniger uw woning. De verbetering van 0.75 op de Energie Index komt overeen met twee tot drie stappen op het energielabel.

Per aanvraag dient u minimaal 2.500 euro aan kosten voor energiezuinige maatregelen te maken. De lening bedraagt maximaal 15.000 euro. U kunt één keer een aanvraag voor een lening indienen. U ontvangt een lening met een lage rente. De rente die u betaalt is maximaal 3% lager dan het actuele rentetarief bij de bank. De looptijd is 10-15 jaar en de rente staat gedurende deze looptijd vast. Dit betekent dat u gedurende de hele looptijd dezelfde rente betaalt.

Informatie en aanvragen duurzaamheidslening

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) verstrekt de duurzaamheidsleningen. Een uitgebreide omschrijving van de regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier staan op www.snn.eu. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is financiële partner voor de regeling.

Voor actuele rentepercentages kunt u terecht op de www.svn.nl.

Bron: Leeuwarder Courant van 1 juni 2013

Lees meer: Duurzaamheidslening voor energiebesparing particuliere woningen

Geen Energielabel? 10% minder huur betalen?

De huurder is gerechtigd 10% van de huur in te houden bij niet aanwezig zijn van energielabel.

Lees meer: Geen Energielabel? 10% minder huur betalen?

Sancties Energielabel – Mag 2e Kamer afwijken van Europese Regelgeving?

De 2e Kamer wil afwijken van de Europese Regelgeving, de minister heeft advies gevraagd aan de Raad van State. Er zijn twee stuks amendementen ingediend door de 2e kamer betreffende invoering verplicht energielabel, zijn door de Raad van State afgewezen.

Lees meer: Sancties Energielabel – Mag 2e Kamer afwijken van Europese Regelgeving?

Energielabel nieuwbouw in de steigers

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het energielabel voor nieuwbouw. Daar komt nogal wat bij kijken. Ik heb al eerder beschreven waarom ontwikkelaars het energielabel nieuwbouw (zie Energielabel nieuwbouw gewenst) omarmen. In deze blog geef ik een update rond de ontwikkeling van het label.

Lees meer: Energielabel nieuwbouw in de steigers

Minister Donner komt met sluitend systeem energielabel

Het kabinet komt met een sluitend systeem waardoor huizenkopers en huurders ervan op aan kunnen dat hun nieuwe woning beschikt over het verplichte energielabel zodat zij zonodig energiebesparende maatregelen kunnen nemen.

Lees meer: Minister Donner komt met sluitend systeem energielabel

Invoering herziene richtlijn Energieprestatie van gebouwen

Vrijdag 16 december is het wetsvoorstel “Kenbaarheid energieprestatie gebouwen” ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetvoorstel zal naar verwachting begin 2012 worden behandeld. De invoering van de herziene richtlijn brengt veel veranderingen met zich mee voor diverse doelgroepen. 

Lees meer: Invoering herziene richtlijn Energieprestatie van gebouwen