Fonds isolatie voor woningeigenaren 1 november open

De provincie Friesland opent op 1 november een fonds waaruit woningeigenaren subsidie kunnen krijgen om te bezuinigen op energieverbruik. Er zit € 11,2 miljoen in het fonds, dat er is gekomen op initiatief van de VVD-fractie in de staten. Gedeputeerde staten verwachten dat het potje andere geldstromen lostrekt en zo een totale investering op gang brengt van € 50 miljoen.

Het geld is bedoeld voor gevel-, dak- en vloerisolatie, spouwmuurisolatie, glas-en-kozijn en zonneboilers. Al naar gelang het aantal maatregelen dat eigenaren treffen, krijgen zij een bijdrage: € 350 voor één maatregel, € 800 voor twee, € 1500 voor drie en € 2400 voor vier maatregelen.