Geen Energielabel? 10% minder huur betalen?

De huurder is gerechtigd 10% van de huur in te houden bij niet aanwezig zijn van energielabel.

Als een verhuurder bij aanvang van een huurovereenkomst geen energieprestatiecertificaat overhandigt aan de huurder, 10 procent van de huurprijs niet is verschuldigd. Dit geldt voor zelfstandige woningen of van een gebouw dat geen woonbestemming heeft

Derde nota van wijzigingen woningwet 31-10- 2012, zie brief Minister: derde-nota-van-wijziging-van-de-woningwet-en-enige-andere-wetten