Minister Donner komt met sluitend systeem energielabel

Het kabinet komt met een sluitend systeem waardoor huizenkopers en huurders ervan op aan kunnen dat hun nieuwe woning beschikt over het verplichte energielabel zodat zij zonodig energiebesparende maatregelen kunnen nemen.

Voor de koopmarkt geldt dat bij een woning zonder label geen eigendomsoverdracht kan plaatsvinden. Huurders zijn bij een nieuw huurcontract een deel van de huur niet verschuldigd zolang de verhuurder de woning niet heeft gelabeld. Dat schrijft minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verplichte energielabel dat in 2008 werd ingevoerd, geeft woningbezitters en huurders niet alleen inzicht in de energiezuinigheid van hun woning maar ook advies over energiebesparende maatregelen. Investeren in een zuinige woning betaalt zich dan dubbel uit: het huis vermeerdert in waarde en de energiekosten dalen. Eind vorig jaar was een kwart van de woningvoorraad voorzien van een label. Het leeuwendeel van de gelabelde panden is een huurhuis. In 4 procent ging het om een koopwoning.

De minister wil het sluitende systeem uiterlijk op 1 januari 2013 in laten gaan. Het kabinet bereidt een wijziging op de Kadasterwet voor zodat er bij verkoop zonder energielabel geen inschrijving volgt. De woning kan dan niet worden overdragen. Voor huurwoningen die niet vallen onder het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt het Burgerlijk Wetboek aangepast. Een huurder hoeft bij een nieuw contract een deel van de huur niet te betalen zolang het label ontbreekt. Voor woningen die wel onder het WWS worden aangeboden, ligt er al een wetsvoorstel dat de maximale huurprijs koppelt aan de prestatie op het label.
De maatregelen gelden ook voor bedrijfspanden en kantoren. In advertenties voor deze gebouwen moet bovendien de klasse op het energielabel worden vermeld als er eerder al een label verstrekt is. Eigenaren en beheerders van overheidsgebouwen met een publieksfunctie moeten het energielabel zichtbaar bevestigen anders volgt er een dwangsom. In andere gebouwen waar veel publiek komt, zoals winkels, moet uiterlijk vanaf 1 januari 2013 het energielabel zichtbaar zijn als er eerder door de aankoop of huur van het pand al een energielabel was toegekend.

Bron: website Agentschap NL