Sancties Energielabel – Mag 2e Kamer afwijken van Europese Regelgeving?

De 2e Kamer wil afwijken van de Europese Regelgeving, de minister heeft advies gevraagd aan de Raad van State. Er zijn twee stuks amendementen ingediend door de 2e kamer betreffende invoering verplicht energielabel, zijn door de Raad van State afgewezen.

De Raad van State is het eens met de minister, dat een energielabel moet worden vastgesteld volgens een genormeerde methode, en moet worden afgegeven door een gecertificeerd persoon. Bij het niet aanwezig zijn van een energielabel moet er gesanctioneerd worden.

Download hier de brief van de Raad van State: advies-raad-van-state-wetsvoorstel-energieprestatie-gebouwen

Naar aanleiding van de brief van de Raad van State stuurt minister Spies een brief naar de 2e Kamer met het verzoek om dit wetsvoorstel snel te hervatten mede tegen de achtergrond van de lopende ingebrekestelling door de Europese Commissie.

Download hier de brief van minister Spies: kamerbrief-amendementen-wetsvoorstel-kenbaarheid-energieprestatie-gebouwen