Disclaimer

Algemeen

De informatie die op de website staat, is gebaseerd op huidige inzichten. De informatie kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

 

Informatie van derden

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website neemt SB Solutions steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. Er wordt gebruikt gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten.

SB Solutions doet haar best om altijd de juiste en actuele informatie op de website te plaatsen, maar kan geen 100% garantie geven dat alle informatie geheel juist of actueel is.

 

Gegevens worden vertrouwelijk behandeld

Met uw bezoek aan deze website en de gegevens die u eventueel verstrekt, wordt vertrouwelijk mee omgegaan.

 

Aansprakelijkheid

SB Solutions kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor uw doel en sluit aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

SB Solutions is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via deze website is verkregen.

De informatie kan dagelijks worden aangepast, maar ook worden aangevuld.