Energie advies

In aansluiting op het maken van een energieprestatie certificaat, kunnen wij een maatwerkadvies afgeven. In dit maatwerk energie advies wordt rekening gehouden met de trias energitica. De trias energitica bestaat uit:

  • het nemen van maatregelen om energieverlies te beperken;
  • de resterende energievraag mogelijk invullen met duurzame energie;
  • de overblijvende fossiele energie zo efficiënt mogelijk omzetten in behoefte.

In dit maatwerk energie advies worden de bouwkundige en installatietechnische aanpassingsmaatregelen, specifiek gericht op uw gebouw, nader uitgewerkt.
U krijgt een uitgewerkt advies voorzien van investeringskosten, terugverdientijd en de gevolgen voor de energie-index van uw gebouw (label verbetering). Een maatwerkadvies kan in sommige gevallen door een Algemene Maatregel van Bestuur of vanuit de wet Milieubeheer worden verplicht.