Energielabel

Wat is een Energielabel?

Het energielabel voor gebouwen – per 1 januari 2008 verplicht – geeft een gebouweigenaar meer inzicht in de energieprestatie van zijn gebouw of gebouw. In januari 2010 is het verbeterd energielabel ingevoerd. Daarmee is het energielabel nog inzichtelijker en betrouwbaarder geworden. Het energielabel komt voort uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), die moet leiden tot verbetering van de energieprestaties van gebouwen. In 2006 werd in Nederland de Regeling energieprestatie gebouwen – gebaseerd op de EPBD – wettelijk ingevoerd.

Er is een specifiek energielabel voor utiliteitsbouw. Onderstaande zaken geldt voor dit energielabel:

• Op ieder label staat de energieklasse aangegeven. Als een gebouw in klasse G valt, zijn er nog veel energiebesparende maatregelen mogelijk. Als een gebouw in klasse A valt, gaat het om een zuinige gebouw waar al veel maatregelen zijn uitgevoerd.

• Het energiegebruik wordt uitgedrukt in Megajoules (MJ) en uitgesplitst in elektriciteit (kWh), gas (m³) en warmte (GJ), al naargelang het type installatie(s) dat in de gebouw/ het gebouw aanwezig is.

• Op het voorblad staan de adresgegevens van het gebouw, de gegevens van de opname, de gegevens van de gecertificeerd adviseur en het logo van de EPBD.

• Onderaan de gegevens staat ook of het label is afgegeven ten gevolge van de opname van een soortgelijke gebouw of gebouw op basis van representativiteit.

• Op de tweede pagina staan de verbetermaatregelen die geadviseerd worden om een verbetering in energielabelklasse te realiseren. Welke maatregelen zichtbaar zijn hangt af van welke bouwkundige en installatietechnische maatregelen al aanwezig zijn.

• Op de derde pagina is een nadere uitleg van de energielabelklasse en de energie-index te vinden. De energie-index is het berekende getal dat de energetische kwaliteit van het betreffende type gebouw of gebouw aangeeft. Anders dan op het voorblad is hier ook een A+ en A++ labelklasse inzichtelijk gemaakt voor zeer energiezuinige gebouwen.

Energieklassen vergelijken

Op het voorblad is het energielabel zichtbaar van het bepaalde type gebouw. Het type gebouw geeft de functie van het gebouw weer, bijvoorbeeld een kantoorfunctie. Als twee gebouwen tot hetzelfde type behoren, kunnen de energielabel klassen met elkaar vergeleken worden. Hierbij is het wel van belang om rekening te houden met eventuele andere functies van het gebouw. Een opsomming van de aanwezige functies staat vermeld in de bijlage.

Op het energielabel voor gebouwen wordt naast het weergeven van het energiegebruik in Megajoules per vierkante meter (MJ/m2) ook de CO2-emissie weergegeven, uitgedrukt in kg/ m2. Ook het elektriciteit, gas en warmtegebruik staat weergegeven per vierkante meter.

Op de tweede pagina zijn maximaal 15 verbetermaatregelen opgenomen die geadviseerd worden om een verbetering in energielabelklasse te realiseren.

Supplement

Voor veel gebouwen is in 2008 en 2009 al een label in de oude vorm afgegeven. Bent u eigenaar van zo’n label, dan kunt u vanaf 1 januari 2010 kosteloos een aanvullend document downloaden.

Dit ‘supplement’ toont de energieprestatiegegevens in de opmaak van het vernieuwde energielabel. De aanvulling is niet verplicht, maar wel handig als leeswijzer. Aanmaken kan via de website van binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties. Als bewoner moet u dan enkele extra gegevens invoeren, zoals een specifiekere aanduiding van het gebouwtype.

Het supplement vermeldt geen energieverbruik uitgesplitst in m³ gas, kWh elektriciteit en MJ warmte. De reden is dat deze uitsplitsing niet is berekend voor het oude label. Wanneer u als gebruiker van het label toch een energie-uitsplitsing wilt, dan heeft u een nieuw energielabel nodig.

Hoe lang is een energielabel geldig?

Het oorspronkelijke label blijft rechtsgeldig tot tien jaar na opnamedatum. Het supplement is geen rechtsgeldig energielabel.