Wie zijn wij

Wie is SB Solutions?

SB Solutions is een jong bedrijf en SB staat voor Simply the Best.

Missie

SB Solutions houdt zich in Noord-Nederland bezig met het adviseren en begeleiden van energiebesparende maatregelen door middel van het uitvoeren van energieprestatiescans, zodat utiliteitsgebouwen en woningen worden voorzien van een gecertificeerd energielabel. Onze klanten moeten erop aan kunnen dat het energielabel officieel wordt gedeponeerd en wordt voorzien van een uniek nummer. Dit nummer is van belang voor de controle door de overheid en bij verkoop van een utiliteitsgebouw en/of woning. SB Solutions streeft naar klantgerichtheid, professionaliteit, onafhankelijkheid en maatschappelijk verantwoord werken. Wij beseffen ons dat duurzaamheid het belangrijkste criterium voor de toekomst zal zijn en wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van toekomstige generaties.

Visie

De fossiele brandstoffen zullen op den duur uitgeput raken. De overheid heeft in navolging van de Europese Regelgeving besloten om alvast te starten met energiebesparende maatregelen. De huidige utiliteitsgebouwen en woningen dienen voorzien te worden van een energielabel om vast te stellen waar sprake is van energieverlies. In 2011 zijn er ongeveer 33% van de utiliteitsgebouwen en 29% van de woningen al voorzien van een energielabel.

SB Solutions voorziet de volgende regelingen en ontwikkelingen in de komende jaren:

  • in 2013 zal ieder utiliteitsgebouw en woning een energielabel moeten hebben, wanneer er sprake is van verkoop;
  • in 2014 dienen alle zelfstandige huurwoningen een energielabel te hebben voor de bepaling van de huurwaarde, dit ter vervanging van het huidige puntenstelsel;
  • in 2020 dienen alle nieuwe utiliteitsgebouwen en alle nieuwe woningen energieneutraal te worden opgeleverd.

De klant zal steeds meer gewezen worden op het milieu. SB Solutions houdt daarom in haar advisering rekening met de trias energetica. De trias energetica bestaat uit:

  • het nemen van maatregelen om energieverlies te beperken;
  • de resterende energievraag mogelijk invullen met duurzame energie;
  • de overblijvende fossiele energie zo efficiënt mogelijk omzetten in behoefte.

SB Solutions streeft naar een marktaandeel van 20% in 2015 in Noord-Nederland om zo een serieuze speler in de markt te kunnen blijven en haar continuïteit te kunnen waarborgen. Wij zijn afhankelijk van de waardering van onze klanten en dit dwingt ons om maximaal klantgericht, professioneel, onafhankelijk en maatschappelijk verantwoord te werken.

Wie leidt het bedrijf?

SB Solutions wordt geleid door Jan Tromp. Jan Tromp heeft jarenlang ervaring opgedaan bij grote installatiebedrijven. Daar heeft hij vele projecten geleid en de laatste jaren was hij ook al werkzaam als energieadviseur voor bedrijven. Binnen SB Solutions werkt hij als gediplomeerd energieadviseur voor bedrijven maar ook voor woningen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het afgeven van adviezen op maat aan bedrijven en particulieren en zorgt hij voor de begeleiding van de projecten.